ABBING | ruimtelijk advies

(interim) advies voor ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken

Profiel

Als (interim)adviseur geeft Abbing Advies inhoud aan alle grondzaken gerelateerde aspecten van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (wonen, werken, infra en groen). We maken maatregelen concreet waarmee effectief gestuurd kan worden op de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

We stellen grond- en vastgoedbeleid op en geven invulling aan de operationele kant. Dit betreft (het coördineren van) alle relevante aspecten op het gebied van grondzaken, waaronder ontwikkelingsstrategie, financiële haalbaarheid grondexploitaties, onderhandelingstrajecten, tenders, samenstelling (uitgifte)overeenkomsten, (financieel) risicomanagement, (anterieure)contracten, aankoop- en uitgiftecontracten, het opstellen van exploitatieplannen, planoptimalisatie en het opstellen van managementrapportages grondzaken.

Vanuit een achtergrond in Technische Planologie met kennis van vastgoed, civiele techniek, Wro en BBV is Abbing Advies in staat de brug te slaan tussen beleidskaders en uitvoering.

Richtpunt is daarbij een gezonde financiële risicobeheersing en het transparant maken van keuzes in projecten. Daarbij verkennen we in een vroegtijdig stadium verschillende ontwikkelingsscenario’s binnen het maatschappelijk krachtenveld zodat het management en bestuur op het juiste moment haar opties kan afwegen.

Als sparringpartner van bestuurder en managers geven we gezamenlijk inhoud aan strategische keuzes, met een sterk gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen.

We stellen ons op als rechterhand, denken mee, zijn kritisch, geven gas en remmen bij als het nodig is, en geven ook op eigen initiatief advies. We merken dat dit altijd een toegevoegde waarde heeft en wordt gewaardeerd.


Werkvelden

GRONDBELEID grondbeleid | vastgoedbeleid

PLANECONOMIE grondexploitaties | haalbaarheidsstudies | risico-analyses | exploitatieplannen

GEBIEDSONTWIKKELING wonen, werken, infra en groen | samenwerkingsconstructies | planoptimalisatie

PROJECTLEIDING grondzaken

CONTRACTEN anterieure overeenkomsten | uitgifteovereenkomsten | samenwerkingsovereenkomsten |

ONDERHANDELINGEN onderhandelingstrajecten met private en tussen publieke partijen | exploitatieplannen

ONTWIKKELINGSSTRATEGIE projectstrategie | businesscases | publiek/privaatContact

drs. Harjen Abbing

eigenaar/adviseur

Tel: +31 (0)6 26 0388 27

h.abbing@abbingadvies.nl

https://www.linkedin.com/in/abbingadviesCarousel imageCarousel imageCarousel image